شارژر سامسونگ پک دار

توضیحات

شارژر دیواری سامسونگ باکیفیت (پک دار)