فن زیر مسی CPU 775-1155

توضیحات

فن CPU هدسینگ دار زیر مسی ۹ پره

مناسب برای CPU های ۷۷۵-۱۱۵۵