شارژر ونوس فست شارژ اصلی

توضیحات

شارژر ونوس فست شارژ پک دار

2 آمپر واقعی و با کیفیت