هولدر مگنتی فلزی

توضیحات

هولدر مگنتی فلزی

پایه کوتاه

پک دار