کیبورد عددی IBM

توضیحات

کیبرد عددیNUMPAD صفحه کلید کوچکی با ۹ عدد کلید می یاشد.

NUM LOCK IBM K-012 مناسب برای اشخصای هستند که لپ تاپشان فاقد کلیدهای عددی می باشد و همچنین برای اشخاصی که کارهای حسابداری و بانکداری انجام می دهند.