اسپیکر 3تکه kisonli

توضیحات

اسپیکر 3تکه kisonli مدل U2400 usb