منبع تغذیه Silent

توضیحات

منبع تغذیه کامپیوتر silent مدل sl-1200