پرداخت ناموفق

پرداخت شما ناموفق بود

پرداخت شما ناموفق بود
در صورت کسر وجه ، مبلغ کسر شده نهایتا پس از گذشت 72 ساعت به کارت مبدا بازگردانده می شود

مرکز ارتباط با مشتریان : 34212668 (031)
پشتیبانی خرید : 09016601514
ساعات پاسخگویی :
شنبه تا پنجشنبه | صبح ها 9الی 13.30 - عصر ها 17 الی 21

پرداخت ناموفق